Välkommen!Hospicefonden är en stödförening som bildades 2011. 


BAKGRUND

Palliativ vård ska prioriteras lika högt som akutsjukvård enligt den statliga prioriteringsutredningen 1995, och bildande av särskilda palliativa team och palliativa vårdavdelningar = hospice skulle främjas.

Lindrande behandling är allvarligt eftersatt och det har funnits stora problem med lindring av smärta och andra allvarliga symtom hos svårt sjuka personer.

1967 grundades I England St. Christopher´s Hospice av Dr Cecily Saunders för vård, utveckling och forskning i palliativ medicin med satsning på symtomlindring, psykosocialt stöd till patienter och anhöriga av multiprofessionellt team samt stöd till anhöriga under sorgearbetet. Med utgångspunkt från denna verksamhet har sedan hospice och palliativa hemsjukvårdsteam grundats över hela världen. WHO ser god palliativ vård som en mänsklig rättighet, har utarbetat riktlinjer för smärtlindring och bedriver ett omfattande utvecklingsarbete av lindrande vård i ett stort antal utvecklingsländer.

1989 gjordes en inventering i Skåne. En inventering som visade att alla dödsfall i cancer ägde rum på sjukhus och att ingen vårdades hemma. Efter inrättande av ett palliativt konsultteam så kunde man redan följande år tillmötesgå patienternas önskemål och vårda 35 av 38 cancersjuka patienter i hemmet eller på sjukhem ända fram till slutet.

1994 öppnades Lunds Hospis, 1995 Helsingborgs Hospice, 1996 KVH i Hässleholm och Kristianstad, 1995 Malmö SAH och 1997 Malmö Hospice.
Den palliativa enheten I Ystad öppnades på kir. klin. 2006 och motsvarande enhet i Trelleborg på med. klin 2006.

Sedan år 2000 har den palliativa vården omfattat inte bara cancersjuka personer utan även svårt
hjärt-, lung-, lever- och njursjuka patienter samt personer med dödlig neurologisk sjukdom t ex ALS. Trots detta har resurserna för palliativ vård (team och avdelningar) reducerats.Hospicefonden vill verka för...  • Utveckling och utökning av palliativa sjukvårdsteam (ASIH) i Lund, Malmö och Trelleborg
  • Stöd till fortbildning av personal, forskning och utveckling av palliativ medicin
  • Stöd till anhöriga och utveckling härav
  • Bildning av volontärverksamhet i palliativ vård
  • Utveckling av hospice i Lund 
  • Utbyggnad av palliativa enheten i Trelleborg
  • Konsultverksamhet på sjukhem, i kommunal hemsjukvård och på sjukhus av specialist i palliativ medicin

Ge ditt bidrag på bankgiro 730-5881